Πότε γιορτάζουν τα Ονόματα απο Θ – Γιορτές – Ονόματα απο Θ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 

Μαθετε πότε γιορτάζουν τα Ονόματα που ξεκινούν απο Θ. Δείτε τον ακόλουθο πίνακα για να μάθετε πότε γιορτάζει το όνομα.

Ονομαστικές γιορτές και ημερομηνία για το κάθε όνομα που αρχίζει απο Θ

Θάλασσα, Θαλάσσης, Θαλασσιά, Θαλασσία, Θαλασσινή, Θαλάσσιος 22 Φεβρουαρίου Οσίου Θαλασσίου
Θάλεια 2 Μαρτίου Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος
11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Θαλής 11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
20 Μαΐου Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού
Θάλια, Θαλίτσα, Θαλιώ 2 Μαρτίου Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος
Θάλλεια 11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
Θαλλελαίος 20 Μαΐου Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού
Θαλλής, Θαλλός, Θάλλω 11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
Θανασάκης, Θανάσης, Θανασία, Θανάσος, Θανασούλα, Θάνος 18 Ιανουαρίου Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Θαυμαστή, Θαυμαστός 24 Απριλίου Οσίου Θαυμαστού
Θέα 22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θεαγενεία, Θεαγένης, Θεαγενία, Θεαγένιος 7 Νοεμβρίου Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή
Θεανώ 1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Θέη 22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θέκλα 24 Σεπτεμβρίου Πρωτομάρτυρος Θέκλης
Θέλξη – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος 7 Νοεμβρίου Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή
Θέμης 20 Ιανουαρίου Ευθυμίου του Μεγάλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
21 Δεκεμβρίου Αγίου Θεμιστοκλέους
Θεμιστοκλεία, Θεμιστοκλής 10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
21 Δεκεμβρίου Αγίου Θεμιστοκλέους
Θεογνωσία, Θεογνώσιος, Θεογνώστης, Θεόγνωστος 19 Μαΐου Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων
Θεοδόσης 11 Ιανουαρίου Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου
17 Ιανουαρίου Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως
Θεοδοσία 29 Μαΐου Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος
Θεοδόσιος 11 Ιανουαρίου Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου
17 Ιανουαρίου Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως
Θεοδόσω 29 Μαΐου Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος
Θεοδότη, Θεοδότης, Θεόδοτος 29 Ιουλίου Αγίας Θεοδότης μάρτυρος
Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλης, Θεοδουλία, Θεοδούλιος, Θεόδουλος 18 Ιανουαρίου Αγίας Θεοδούλης
Θεοδώρα 11 Φεβρουαρίου Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
11 Μαρτίου Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
24 Φεβρουαρίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θεοδώρητος 3 Μαρτίου Αγίου Θεοδώρητου
Θεόδωρος 17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
24 Φεβρουαρίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θεοκλέας, Θεόκλεια, Θεοκλής 14 Σεπτεμβρίου Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος
Θεόκλητος 1 Δεκεμβρίου Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού
Θεοκτίστη 9 Νοεμβρίου Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας
Θεόκτιστος 19 Μαΐου Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων
9 Νοεμβρίου Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας
Θεολόγης, Θεολογία, Θεολόγος 8 Μαΐου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου
Θεονύμφη 1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Θεόπεμπτη, Θεόπεμπτος 5 Ιανουαρίου Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά
Θεόπη 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
Θεοπίστη 20 Σεπτεμβρίου Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης
Θεοπούλα 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
Θεοπρεπή, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρέπιος 22 Αυγούστου Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου
Θέος 22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θεοτόκης, Θεοτοκία 15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Θεοφάνης, Θεοφανία 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
Θεοφανώ 16 Δεκεμβρίου Αγίας Θεοφανούς της θαυματουργού
Θεοφίλη, Θεοφιλίτσα 28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Θεόφιλος 8 Ιουλίου Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου
Θεόφραστος 10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θεοφύλακτη, Θεοφύλακτος 8 Μαρτίου Οσίου Θεοφυλάκτου
Θεοχάρης, Θεοχαρούλα 20 Αυγούστου Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου
11 Απριλίου Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων
Θεράπων 14 Μαΐου Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου
27 Μαΐου Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης
Θεσπέσης, Θεσπέσια, Θεσπέσιος 1 Ιουνίου Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος
Θεωνάς, Θεώνη 5 Ιανουαρίου Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά
Θηρεσία 1 Οκτωβρίου
Θησέας, Θησεύς 10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θίλδα 14 Μαρτίου
16 Νοεμβρίου Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή
Θίλδη 14 Μαρτίου
Θοδώρα 11 Φεβρουαρίου Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
11 Μαρτίου Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
24 Φεβρουαρίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θοδωρής, Θόδωρος 17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
24 Φεβρουαρίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θολόγης, Θολογία, Θολόγος, Θολόης 8 Μαΐου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου
Θράσος, Θρασύβουλος – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Θύμιος 20 Ιανουαρίου Ευθυμίου του Μεγάλου
Θύρσα, Θύρση, Θύρσης, Θύρσος 20 Ιανουαρίου Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων
Θωμαΐδα, Θωμαΐς 14 Απριλίου Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος
Θωμαή 14 Απριλίου Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος
6 Οκτωβρίου Αγίου Θωμά του Αποστόλου
15 Απριλίου Του Θωμά
Θωμάς 6 Οκτωβρίου Αγίου Θωμά του Αποστόλου
– Κινητή Εορτή – Του Θωμά