Το κάθε παιδί αναπτύσσεται διαφορετικά, έχει τους δικούς του ρυθμούς και τον δικό του χρόνο. Κανένα παιδί δεν είναι όμοιο με το άλλο, όπως και πολλά αδερφάκια, ακόμη και διδυμάκια, διαφέρουν μεταξύ τους, το καθένα έχει τις δικές του ικανότητες. Γενετικοί, κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι είναι αυτοί που καθορίζουν την ανάπτυξη κάθε παιδιού.


Παρακάτω θα βρείτε τα στάδια ανάπτυξης, από νεογέννητο έως 12 μηνών, που βασίζονται στον μέσο όρο των παιδιών.

 

Πρώτος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Δεύτερος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Τρίτος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού
Τέταρτος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Πέμπτος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Έκτος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού
Έβδομος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Όγδοος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Ένατος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού
Δέκατος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Ενδέκατος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού Δωδέκατος Μήνας Ανάπτυξης Παιδιού

 

 

Προσοχή:
Οι μήνες-στάδια ανάπτυξης που αναφέρουμε παρακάτω, βασίζονται στον μέσο όρο των παιδιών. Εάν το δικό σας μωρό αποκλίνει από αυτά, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης. Σε περίπτωση όμως, που παρατηρήσετε οτιδήποτε σας φαίνεται ανησυχητικό επικοινωνήστε με τον παιδίατρό σας.