Επίδομα Γέννησης παιδιού - Επίδομα Γέννας
Επίδομα Γέννησης παιδιού – Επίδομα Γέννας 2020

Επίδομα Γέννας: Παράταση από τον ΟΠΕΚΑ για τις αιτήσεις, ποιους αφορά

Οι νέοι γονείς, κατά παρέκκλιση της αρχικής τρίμηνης προθεσμίας και εφόσον για διαφορετικούς λόγους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την σχετική αίτηση ή δεν την υπέβαλαν οριστικά έως και τις 26.11.2020, έχουν πλέον μια δεύτερη ευκαιρία ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα γέννας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4756/26-11-2020 (ΦΕΚ 235 Α) οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης που έχασαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, όσοι δημιούργησαν αίτηση μέχρι τις 26-11-2020, αλλά δεν την υπέβαλαν οριστικά και έληξε πριν την εν λόγω ημερομηνία η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της, καθώς και όσοι από τους υποψήφιους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση και τους ζητήθηκε μέσω της εφαρμογής η προσκόμιση ως τις 26 -11-2020 σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος και να οριστικοποιηθεί η υποβολή αίτησης και έχασαν την προθεσμία, θα πρέπει να προβούν στην υποβολή της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα.

Σημειώνουμε ότι στο άνω δεξιό μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης που υποβάλλεται στη διεύθυνση
εμφανίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων που ζητούνται για το επιδοτούμενο νεογέννητο.
Γενικές πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/epidoma-gennisis/

Επίδομα Γέννας 2020 – Η Αίτηση

Την Αίτηση για το επίδομα Γέννησης παιδιού για νέους γονείς μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση
https://epidomagennisis.gr

Γενικές πληροφορίες για το Επίδομα Γέννησης στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/epidoma-gennisis

 

Τι είναι το επίδομα γέννησης;

Το επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

 

Από πότε έχει τεθεί σε ισχύ το επίδομα γέννησης;

Από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννήθηκε εν ζωή στην Ελλάδα.

 

Ποιο είναι το χορηγούμενο ποσό; Πρόκειται για εφάπαξ καταβολή;

Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται σε 2000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη. γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίδυμα είναι 4.000€ κ.ο.κ

 

Μπορώ να είμαι δικαιούχος του επιδόματος;

Ναι, αν είστε ΜΗΤΕΡΑ και δεν έχετε χάσει την επιμέλεια του παιδιού

 

Ποιος υποβάλει την αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Η μητέρα του παιδιού.

 

Πότε υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

 

Που υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης;

Η αίτηση υποβάλλεται:

α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ή β) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού εφόσον η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων (θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο).

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα χορήγηση του επιδόματος γέννησης;

Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου 2 από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

 

Πως αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα;

Από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.

 

Πως αποδεικνύεται ότι πληρείται το εισοδηματικό κριτήριο;

Από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

 

Για το φορολογικό έτος 2018 δεν υπέβαλα δήλωση φορολογίας γιατί δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής δικαιούμαι το επίδομα γέννησης.

Για τις γεννήσεις, ως προς τις οποίες ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους για το ανωτέρω φορολογικό έτος, δύνανται από 18-2-2020 και μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, να υποβάλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2018.

 

Πως αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεο φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.

 

Διαμένω νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012 μέχρι σήμερα αλλά δεν έχω υποβάλει φορολογική δήλωση όλα τα χρόνια μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες τώρα;

Όχι. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος -Ε1 πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα.

 

Είμαι πολίτης τρίτης χώρας αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του παιδιού είναι Έλληνας και διαμένει νόμιμα και μόνιμα , δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;

Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

 

Είμαι πολίτης τρίτης χώρας αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του παιδιού είναι πολίτης τρίτης 3 χώρας και διαμένει νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;

Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

 

Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης λήγει και η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του προηγούμενου της γέννησης φορολογικού έτους δεν είναι δυνατή, τι γίνεται στη περίπτωση αυτή;

Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους.

 

Το επίδομα γέννησης παιδιού κατάσχεται;

Δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη ( άρθρο 10 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’)

 

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού ποιος δικαιούται το επίδομα;

-Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, ασκεί την επιμέλεια του και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.

 

Η μητέρα απεβίωσε μετά την έγκριση της αίτησης της , και το επίδομα δεν καταβλήθηκε σε αυτή, όσο ήταν εν ζωή. Ποιος είναι ο δικαιούχος πλέον και ποια διαδικασία ακολουθείται;

Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και ασκεί την επιμέλεια του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού. Υποβάλλει ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος .

 

Υπέβαλα την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού και ενημερώθηκα ότι η αίτηση μου παραμένει σε εκκρεμότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομίσετε σε Κέντρο Κοινότητας της επιλογής σας, εντός 2 μηνών από την ενημέρωση που λάβατε, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.

 

Συχνές Ερωτήσεις για το επίδομα γέννησης

 

1) ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση  που και οι δύο γονείς του νεογέννητου παιδιού είναι πολίτες τρίτων χωρών ή μονογονεϊκή οικογένεια, όπου η μητέρα είναι πολίτης άλλης χώρας, μπορεί  η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης να υποβληθεί μέσω της Δ.Γ. του Μαιευτηρίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, η πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσει την διαδικασία εκδόσης ΑΜΚΑ του  παιδιού  πηγαίνοντας σε κάποιο γκισέ (ΚΕΠ,ΙΚΑ..κ.α) και μετά την έκδοση του ΑΜΚΑ να υποβάλει   αίτηση στην Εφαρμογή του επιδόματος γέννησης  του  ΟΠΕΚΑ,  εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

2) ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος  προσήλθε σε Κ.Κ ή Δήμο  και δηλώνει ότι η έκδοση του Πιστ. Οικ.Κατάστασης στην χώρα του απαιτεί αρκετούς μήνες και μπορεί να χάσει την τρίμηνη προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης, μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση χωρίς αυτό το δικαιολογητικό?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, εφόσον υπάρχει Ληξ.Πράξη Γάμου και παλαιότερο Πιστ. Οικ. Κατάστασης που να φαίνονται τα  υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Με ρητή όμως δήλωση από τον πολίτη ότι μόλις εκδοθεί το νέο Πιστ. Οικ. Κατάστασης  θα το προσκομίσει άμεσα και εντός του εύλογου  χρόνου που έταξε το Κ.Κ προς αυτόν.

3) ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο  χρήστης Κ.Κ ή Δήμου να αποτρέψει τον πολίτη να υποβάλει αίτηση γιατί εκτιμά ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να λάβει το επίδομα γέννησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασφαλέστερος τρόπος για να αποφασιστεί εάν κάποιος πολίτης δικαιούται την παροχή ή όχι είναι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για το επίδομα γέννησης.

4) ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο ενώ έχει δημιουργηθεί αίτηση για το επίδομα γέννησης δεν εμφανίζεται η ένδειξη στην εφαρμογή  που ορίζει την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας της υποβολής της αίτησης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή στην αίτηση δεν  εμφανίζεται το προς επιδότηση τέκνο η εφαρμογή δεν μπορεί να γνωρίζει την ημερομηνία γέννησης ώστε να προσμετρήσει την τρίμηνη προθεσμία. Πρέπει να προστεθεί το παιδί (σε ένα Κ.Κ ή Δήμο) για να λειτουργήσει η εν λόγω ένδειξη.

5) ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση θανάτου του μωρού η μητέρα δικαιούται το επίδομα γέννησης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, εφόσον το νεογνό γεννήθηκε εν ζωή και έχει εκδοθεί  ΑΜΚΑ για  αυτό.

6) ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι μητέρα, πολίτης τρίτης χώρας, μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το έτος 2012 μέχρι σήμερα, δικαιούμαι το επίδομα γέννησης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, εφόσον υπάρχει αναγνώριση από τον πατέρα του παιδιού και ο οποίος πατέρας πληροί τις προϋποθέσεις της νόμιμης και μόνιμης διαμονής από το  έτος  2012 μέχρι σήμερα.

Για την περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, άγαμης μητέρας  τρίτης χώρας η οποία δεν έχει τις απαιτούμενες εκ του νόμου Φ.Δ πλην όμως υπάρχει αναγνώριση από τον πατέρα και η μητέρα δικαιούται το επίδομα τότε το Κέντρο Κοινότητας ζητάει και ελέγχει τα εξής δικ/κά :

1) την πράξη αναγνώρισης του παιδιού

2) τα εκκαθαριστικά του πατέρα από τα οικ έτη 2013 και 2014 για τα εισοδήματα των ετών 2012,2013 και τα φορολογικά έτη 2014 έως σήμερα για τα εισοδήματα των ετών 2014 έως και σήμερα. Σε αυτά πρέπει να ελέγχεται αν οι αντίστοιχες ΦΔ είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία υποβολής τους και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη τους έτους εντός του οποίου είχε ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή Φ.Δ.
Παράδειγμα: Η υποβολή της ΦΔ (Ε1) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1 έως 31-12-2014 πρέπει να έχει γίνει έως 31-12-2015. Εάν  η ΦΔ (Ε1) έχει υποβληθεί από 1-1-2016 και στο εξής δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του πλήθους των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων για τη βεβαίωση της διαμονής στην Ελλάδα από το 2012 .

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του επιδόματος γέννησης, ο  έλεγχος για τη μόνιμη διαμονή των πολιτών τρίτων  χωρών  στην Ελλάδα αρχίζει  από το έτος 2012 (Οικ. Έτος 2013).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

Ελέγξτε το Εκκαθαριστικό σύμφωνα με την ένδειξη στο επάνω αριστερό σημείο, δηλαδή αν αναγράφεται ΟΙΚ.ΕΤΟΣ ή ΦΟΡ.ΕΤΟΣ και μετά  στο κάτω δεξιό σημείο την ημερ.έκδοσής του (όχι την ημερομηνία αντιγράφου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: α)έχουμε ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2014(εισοδήματα 2013) με υποβολή το έτος  2014 και β)έχουμε ΦΟΡ.ΕΤΟΣ 2014(εισοδήματα 2014) με υποβολή το έτος 2015

7) ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύζυγος  με ένδειξη ΑΦΜ κατοίκου εξωτερικού με εργασία στην Αγγλία ποιά δικ/κά πρέπει να προσκομίζει στο Κ.Κ ή Δήμο για να συμπληρωθεί το εισόδημά του από την Αγγλία?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειμένου να δηλωθεί το εισόδημα από την Αγγλία o  πολίτης  θα πρέπει να προσκομίσει :

1.P60-End of year certificate

2.Annual tax summary,από το οποίο προκύπτει το συνολικό ετήσιο εισόδημα

3.Taxable income (από την αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία της Αγγλίας,HM Revenue &Customs) όπου αναγράφεται και το όνομα κανονικά.

4.Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνει υπεύθυνα α)την ισοτιμία της λίρας Αγγλίας με το ευρώ, β)την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και γ) τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό του εισοδήματος μετά την αφαίρεση των ασφαλιστών εισφορών  και μετατροπή αυτού σε ευρώ.

Ο χρήστης πρέπει να  κάνει  επαλήθευση των ανωτέρω πράξεων.

8) ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πολίτης ο οποίος αναμένει την έκδοση Δημόσιου εγγράφου και παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για το επίδομα γέννησης δικαιούται το επίδομα και πως θα ολοκληρώσει την αίτησή του?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα  ολοκληρωθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικ/κά α) την αίτηση-αίτημα  που υπέβαλε για την έκδοση του εν λόγω  εγγράφου  στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Υπηρεσία (ημερομηνία κατάθεσης αιτήματος εντός τρίμηνης προθεσμίας) β)το αναφερόμενο δημόσιο έγγραφο (με ημερομηνία έκδοσης) και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη όπου θα δηλώνει υπεύθυνα τον λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του  Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.

9)ΕΡΩΤΗΣΗ ειδικά για τις Φορολογικές Δηλώσεις: Πολίτης  για διαφόρους λόγους χρειάστηκε να υποβάλει χειρόγραφη Φ.Δ και μέχρι την εκκαθάριση της εν λόγω Φ.Δ παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησής του για το επίδομα γέννησης, δικαιούται το επίδομα και πως θα ολοκληρώσει την αίτησή του?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα ολοκληρωθεί  σε ένα Κ.Κ ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικ/κά: α) την αρχική μη εκκαθαρισμένη ηλεκτρονική Φ.Δ ή την  χειρόγραφη Φ.Δ η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος και β) την Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (ημερομηνία έκδοσης μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος  και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη  όπου θα δηλώνει υπεύθυνα το λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του  Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.

 

10)ΕΡΩΤΗΣΗ: Χρήστης Κ.Κ ή Δήμου που δεν ολοκλήρωσε την  οριστική υποβολή της  αίτησης του  πολίτη, η οποία ένεκα τούτου βρέθηκε να είναι εκπρόθεσμη μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση και μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της ή όχι?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Όχι, ο χρήστης δεν νομιμοποιείται για  μία τέτοια ενέργεια. Μπορεί να οριστικοποιεί  την αίτηση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις  όπως περιγράφονται  με το ερώτημα Νο8 και Νο 9

 

Οδηγίες ως προς την λειτουργεία της εφαρμογής:

Μετά την εμπειρία της  παροχής του  επιδόματος  γέννησης θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια σημεία.

1) Προθεσμία δύο(2)  μηνών:

Σύμφωνα με την  Αριθμ. Δ11/οικ. 13242/461  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1039) του επιδόματος γέννησης και ειδικότερα το Κεφάλαιο Γ όπου :

Όταν ο πολίτης υποβάλει μόνος του την αίτηση, ενημερώνεται από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής, παραπέμπεται δε με ρητή υπόδειξη μέσω της ανωτέρω εφαρμογής σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο της επιλογής του για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, η οποία προϋποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος.

Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, ο αιτών, μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (sms) ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα οποία έχει δηλώσει με την ανωτέρω δήλωση γέννησης, καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατά το προηγούμενο εδάφιο εξέλιξη της αίτησης του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή (μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους) μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις και  εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή των Δήμων.

2) Περιπτώσεις μη Έγκρισης της αίτησης:

Οι χρήστες των Κ.Κ έχουν την αρμοδιότητα εφόσον ο πολίτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις να προβαίνουν σε απόρριψη  των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης και υπάρχουν επισημάνσεις στην αίτηση που αποτελούν <<Αιτία μη έγκρισης>> ο χρήστης αφού κάνει  απόρριψη του δηλούμενου στοιχείου στον πίνακα των επισημάνσεων υποβάλει οριστικά την αίτηση επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο <<Οριστική Υποβολή Αίτησης>>.

Αμέσως μετά η εφαρμογή απορρίπτει την αίτηση του πολίτη και  εμφανίζει την ένδειξη <<Μη Έγκριση>>. Η Πράξη αυτή της <<Μη Έγκρισης>> εκτυπώνεται  εις διπλούν και υπογράφεται από τον πολίτη ( όμοια διαδικασία με αυτή της Πράξης Έγκρισης).

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Σε ότι αφορά  τον αριθμό των Φ.Δ  για έγγαμους  Έλληνες,Ευρωπαίους πολίτες,Πολίτες τρίτης χώρας και μονογονεϊκές οικογένειες :

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου, της μονιμότητας και του χρόνου διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα, που τίθενται ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, λαμβάνει χώρα με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες αντλούνται από τα φορολογικά δεδομένα.

Στην αντίστοιχη ένδειξη της πλατφόρμας <<πλήθος φορολογικών δηλώσεων>>εκεί που αναγράφεται το σύνολο των Φ.Δ θα πρέπει να λαμβάνεται  υπόψη από τους χρήστες τα εξής:

α) για έγγαμους   Έλληνες ή  Ευρωπαίους πολίτες οπωσδήποτε  να έχει ο καθένας την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

β) για έγγαμους πολίτες τρίτης χώρας οπωσδήποτε  ο ένας γονέας να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ενώ  ο άλλος γονέας να έχει το σύνολο των εμπρόθεσμα υποβληθεισών φορολογικών  δηλώσεων από το έτος 2012 (δηλαδή ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013) έως και σήμερα (σύνολο 8 Φ.Δ).

γ) για έγγαμους όπου ο ένας είναι πολίτης τρίτης χώρας και ο άλλος είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει ο καθένας τους να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

δ) για μονογονεϊκή οικογένεια ,πολίτη τρίτης χώρας, οπωσδήποτε  η μητέρα να έχει το σύνολο των εμπρόθεσμα υποβληθεισών φορολογικών  δηλώσεων από το έτος  2012 (δηλαδή ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013) έως και σήμερα. Εάν η μητέρα δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή πλην όμως υπάρχει αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού ελέγχουμε την προϋπόθεση  στον πατέρα.

Εξυπακούεται δε, ότι  η μητέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει την τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας  εισοδήματος για το προϋγούμενο της γέννησης ΦΟΡ.ΕΤΟΣ καθώς και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

Κατεβάστε τον νόμο

Κατεβάστε την σχετική ΚΥΑ

Ηλεκτρονική Αίτηση για το επίδομα Γέννας

Κέντρα Κοινότητας

➡ Ακολουθήστε το mamasou στο Instagram για να ενημερώνεστε άμεσα για τα Instagram giveaways και ότι άλλο δεν χωράει εδώ!

➡ Και μην ξεχνάτε! 👍Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας άρθρα αλλά και Διαγωνισμούς, Κληρώσεις και Δώρα! 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.