Ανάπτυξη Ομιλίας και Γλώσσας

0 – 6  μηνών :

 • Συχνά «γρυλίζει» και δημιουργεί ευχάριστους ήχους.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει τις διαφορετικές του ανάγκες.
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε.
 • Αναγνωρίζει φωνές.
 • Εντοπίζει τους ήχους γυρίζοντάς το κεφάλι.
 • Ακούει κάθε μορφή ομιλίας.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /μπ/, /π/ και /μ/ στο βάβισμα.
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει το τι θέλει.
 • Ανταποκρίνεται στα «όχι» και αλλάζει τον τόνο της φωνής.

 

7 – 12 μηνών:

 • Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει».
 • Ανταποκρίνεται σε απλά αιτήματα.
 • Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο δικό του όνομα.
 • Αντιλαμβάνεται λέξεις για απλά αντικείμενα (π.χ. παπούτσι, χυμός).
 • Βαβίζει χρησιμοποιώντας παρατεταμένα και σύντομα σύνολα ήχων.
 • Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ήχων στο βάβισμα.
 • Μιμείται τους ήχους της ομιλίας των ενήλικων και την μελωδικότητα τους.
 • Ακούει όταν του μιλάνε.
 • Προσεγγίζει κάποιους ήχους.
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία με επικοινωνιακό σκοπό για πρώτη φορά.
 • Χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα τα ουσιαστικά.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από μια με τρεις λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί χειρονομίες για να εκφράσει τα θέλω του.

 

13 – 18 μηνών:

 • Μιμείται μεμονωμένες λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί την μελωδικότητα όπως οι ενήλικες.
 • Χρησιμοποιεί ηχολαλίες επινοήσεις.
 • Απαλείφει (παραλείπει) κάποια αρχικά και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα .
 • Χρησιμοποιεί μη καταληπτή ομιλία.
 • Εκτελεί απλές εντολές.
 • Επιδεικνύει ένα έως τρία μέρη του σώματος.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3 – 20 λέξεων (περισσότερα ουσιαστικά).
 • Συνδυάζει χειρονομίες και ήχους.

 

19 – 24 μηνών:

 • Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ψευδολέξεις (μη υπαρκτές λέξεις).
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 – 100 λέξεων ή παραπάνω.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή παραπάνω λέξεων.
 • Ξεκινά να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα και ουσιαστικά με επίθετα.
 • Ξεκινάει να χρησιμοποίει αντωνυμίες.
 • Η ομιλία του είναι καταληπτή σε ξένους κατά 25 – 50%
 • Ρωτάει και απαντάει σε ερωτήσεις του τύπου «τι είναι αυτό;»
 • Του αρέσει να ακούει ιστορίες.
 • Γνωρίζει πέντε μέρη του σώματος.
 • Καταλαβαίνει κατηγορίες (π.χ. παιχνίδια , φαγητό) .
 • Δείχνει τις εικόνες ενός βιβλίου όταν ονομάζονται.

Δείτε αναλυτικά τα Ορόσημα Ανάπτυξης

2 – 3 χρονών

 • Έχει καταληπτή ομιλία κατά 50- 75%.
 • Κατανοεί την έννοια του «ένα» και του «όλα».
 • Επικοινωνεί τις σωματικές ανάγκες του (πριν, κατά την διάρκεια και μετα).
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομα τους.
 • Αναγνωρίζει αρκετά μέλη του σώματος.
 • Ακολουθεί διπλές εντολές.
 • Κάνει ερωτήσεις μίας ή δυο λέξεων.
 • Δημιουργεί φράσεις δυο έως τέσσερις λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί λέξεις γενικού περιεχομένου.
 • Συνεχίζει τη χρήση ηχολαλίας όταν συναντά δυσκολίες στην ομιλία.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 – 900 λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 – 250 ή περισσοτέρων λέξεων.
 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.
 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα από τα πράγματα που του/της λένε.
 • Κάνει συχνές επαναλήψεις.
 • Μιλά με δυνατή φωνή.
 • Αυξάνει τον τόνο της φωνής (εύρος).
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα.
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα σύμφωνα σε αρχική θέση ακόμη και ας μην έχουν την σωστή άρθρωση.
 • Συχνά παραλείπει μεσαία σύμφωνα.
 • Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά σύμφωνα σε τελική θέση.
 • Χρησιμοποιεί αόριστο, αντωνυμίες και προστακτική.

 

3 – 4 χρονών

 • Κατανοεί τις λειτουργίες των αντικειμένων.
 • Αντιλαμβάνεται τις διαφορές στα νοήματα (σταματά – συνέχισε, μέσα – επάνω, μεγάλο – μικρό).
 • Εκτελεί δίπλες και τριπλές εντολές.
 • Παράγει απλές λεκτικές αναλογίες.
 • Χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει τα συναισθήματα του.
 • Χρησιμοποιεί τέσσερις με πέντε λέξεις στις προτάσεις.
 • Επαναλαμβάνει προτάσεις με 6 – 13 λέξεις με ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιεί ρήματα και ουσιαστικά σε μια πρόταση.
 • Έχει κατανοήσει τον παρελθοντικό και τον μέλλοντα (χρόνοι).
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1.200 – 2.000 ή περισσοτέρων λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1.500 ή περισσοτέρων λέξεων.
 • Αυξάνει ο ρυθμός της ομιλίας.
 • Η ομιλία του είναι κατά προσέγγιση 80% καταληπτή.
 • Χρησιμοποιεί καταλληλά τα ρήματα «είναι» και «είμαι» σε μια πρόταση.
 • Τοποθετεί δυο γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, κτητικές αντωνυμίες.
 • Χρησιμοποιεί έναν αυξανόμενο αριθμό συνθετών ή πολύπλοκων προτάσεων.

 

4 – 5 χρονών.

 • Μιμείται την αρίθμηση μέχρι το πέντε.
 • Αντιλαμβάνεται τις εννοείς του χώρου.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 10.000 ή περισσοτέρων λέξεων.
 • Μετρά μέχρι το δέκα σε σειρά.
 • Ακούει μικρές, απλές ιστορίες και μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις για αυτές.
 • Κάνει ερωτήσεις για τη λειτουργία των πραγμάτων.
 • Χρησιμοποιεί τη γραμματική των ενήλικων την περισσότερη ώρα.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 – 2.000 ή περισσοτέρων λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις που χωρίζονται σε δυο μέρη.
 • Ρωτά την σημασία λέξεων.
 • Η ομιλία του είναι συχνά καταληπτή στους ξένους ακόμα και αν κάνει αρθριτικά λάθη.
 • Μιλά για τις εμπειρίες στο σχολείο, με τους φίλους κτλ.

 

5 – 6 χρονών.

 • Κάνει ερωτήσεις τύπου «πως;».
 • Χρησιμοποιεί καταλληλά παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο.
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13.000 λέξεων.
 • Ονομάζει με την σειρά τις μέρες της εβδομάδας.
 • Μετρά με σειρά μέχρι το 30.
 • Χρησιμοποιεί με διάρκεια προτάσεις τεσσάρων με έξι λέξεων.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 • Αναπαράγει με ακρίβεια ιστορίες.
 • Τραγουδάει ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιήματα.
 • Επικοινωνεί με ευκολία με ενήλικες και αλλά παιδιά.

 

6 – 7 χρονών

 • Αντιλαμβάνεται το δεξιά και αριστερά.
 • Χρησιμοποιεί, με συνέχων αυξανόμενο τρόπο συνθέτες περίγραφες.
 • Εμπλέκεται σε συζητήσεις.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20.000 λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις περίπου έξι λέξεων.
 • Μετρά μέχρι το 100 σε σειρά.
 • Αντιλαμβάνεται τις περισσότερες ενδείξεις της ώρας.
 • Χρησιμοποιεί καταλληλά την παθητική φωνή.

Μαίρη Κουτσοπετάλου

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ, Μ., 2007. Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας. Αθήνα: Ελλην.

ΚΑΡΤΖΙΑ, Α., 2011. Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας. Μεθεξις.

KENNETH, S., and JULIE M., G., 2013. ASSESSMENT IN SPEECH – LANGUAGE PATHOLOGY.

 

➡ Ακολουθήστε το mamasou στο Instagram για να ενημερώνεστε άμεσα για τα Instagram giveaways και ότι άλλο δεν χωράει εδώ!

➡ Και μην ξεχνάτε! 👍Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας άρθρα αλλά και Διαγωνισμούς, Κληρώσεις και Δώρα! 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.