Πότε γιορτάζουν τα Ονόματα απο Η – Γιορτές – Ονόματα απο Η

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ
ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

 

Μαθετε πότε γιορτάζουν τα Ονόματα που ξεκινούν απο Η. Δείτε τον ακόλουθο πίνακα για να μάθετε πότε γιορτάζει το όνομα.

Ονομαστικές γιορτές και ημερομηνία για το κάθε όνομα που αρχίζει απο Η.

Ήβη– Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Ηλέκτρα– Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Ήλια20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Ηλιάνα9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Ηλιανή9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
Ηλιάννα9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Ηλιανός9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
Ηλίας20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Ηλιοδώρα, Ηλιόδωρος20 Αυγούστου Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη
Ηλιοστάλακτη15 Αυγούστου
Ηλιόφωτος13 Ιουλίου Οσίων Ηλιοφώτων
Ήρα– Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Ηρακλεία, Ηρακλής, Ηρακλίτσα10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Ηρώ10 Αυγούστου Αγίου Ήρωνος
– Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Ηρωδιάδα10 Νοεμβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Ηρωδιανός10 Νοεμβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Ηρωδιάς10 Νοεμβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Ηρωδίων10 Νοεμβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
10 Νοεμβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Ήρων, Ηρωνία10 Αυγούστου Αγίου Ήρωνος
Ησαΐας9 Μαΐου Προφήτου Ησαΐα
Ησύχης, Ησυχία, Ησύχιος6 Μαρτίου Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού
Ηφαιστίων10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Ηώ– Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων