Πότε γιορτάζουν τα Ονόματα απο Γ – Γιορτές – Ονόματα απο Γ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 

Μαθετε πότε γιορτάζουν τα Ονόματα που ξεκινούν απο Γ. Δείτε τον ακόλουθο πίνακα για να μάθετε πότε γιορτάζει το όνομα.

Ονομαστικές γιορτές και ημερομηνία για το κάθε όνομα που αρχίζει απο Γ.

Γαβριέλα, Γαβριήλ, Γαβριηλίτσα, Γαβρίλα, Γαβρίλης, Γαβριλίτσα, Γαβρίλος 8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Γαλακτία, Γαλακτίων, Γαλακτίωνας 5 Νοεμβρίου Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Γαλάτεια 18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
Γαλατεία, Γαλάτης 5 Νοεμβρίου Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Γαλατία 18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
Γαλάτια, Γαλάτιος 5 Νοεμβρίου Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Γαλήνη, Γαληνός 16 Απριλίου Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας
Γαριφαλιά, Γαρυφαλλιά 19 Ιουλίου
Γάσπαρης 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Γεδεών 30 Δεκεμβρίου Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω
Γενάδιος 17 Νοεμβρίου Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Γενεβιέβη 3 Ιανουαρίου Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων
Γενέθλιος 8 Σεπτεμβρίου Γέννηση της Θεοτόκου
Γεννάδιος 17 Νοεμβρίου Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Γενοβέφα 3 Ιανουαρίου Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων
Γέρακας 1 Ιουνίου Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων
Γεράκης, Γερακίνα 1 Ιουνίου Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων
Γεράσιμος, Γερασιμούλα 4 Μαρτίου Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου
16 Αυγούστου Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού
20 Οκτωβρίου Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία
Γερβασία, Γερβάσιος 14 Οκτωβρίου Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου
Γερμανός 28 Ιουνίου Οσίου Γερμανού του Ρώσου
Γερόντιος 13 Απριλίου Αγίας Θεοδοσίας και Γεροντίου
Γερτρούδη 17 Μαρτίου
Γερώνυμος 15 Ιουνίου Οσίου Ιερώνυμου
Γεσθημανή 15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Γεωργής, Γεωργία – Κινητή Εορτή – Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργιάννα – Κινητή Εορτή – Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γεώργιος, Γεωργούλα – Κινητή Εορτή – Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γιάγκος, Γιάννα, Γιάννης, Γιαννούλα 7 Ιανουαρίου Τιμίου Προδρόμου
Γιασεμή, Γιασμίνα – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Γιολανός 16 Μαρτίου Αγίου Ιουλιανού
Γιολάντα – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Γιουβενάλης 2 Ιουλίου Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων
13 Δεκεμβρίου Αγίου Ιουβεναλίου
Γιούλα 18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Γιούλη, Γιουλία 18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Γιουλιανός 16 Μαρτίου Αγίου Ιουλιανού
Γιουλίτα, Γιουλίτη 15 Ιουλίου Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων
Γιουλίτσα 18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Γιουλίττα, Γιουλίττη 15 Ιουλίου Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων
Γιουνία 17 Μαΐου Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων
Γιούστα, Γιουστίνα, Γιουστίνη 2 Οκτωβρίου Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου
Γιώργης, Γιωργία, Γιώργος – Κινητή Εορτή – Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γιώτα, Γιώτης 15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Γκασπάρ, Γκάσπαρος 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Γλαύκος – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρός, Γλαφυρούλα 26 Απριλίου Οσίας Γλαφύρας
Γλυκερία 13 Μαΐου Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος
Γλυκέριος, Γλυκερός 3 Δεκεμβρίου Αγίου Γλυκερίου μάρτυρος
Γλυκός, Γλύκων 26 Οκτωβρίου Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου
Γόλης 25 Ιανουαρίου Γρηγορίου του Θεολόγου
14 Νοεμβρίου Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
4 Μαρτίου Γρηγορίου του Παλαμά
Γόνη 1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Γοργίας – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Γρηγόρης, Γρηγορία, Γρηγόριος 25 Ιανουαρίου Γρηγορίου του Θεολόγου
14 Νοεμβρίου Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
4 Μαρτίου Γρηγορίου του Παλαμά
Γωγώ – Κινητή Εορτή – Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος