Πότε γιορτάζουν τα Ονόματα απο Φ – Γιορτές – Ονόματα απο Φ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 

Μάθετε πότε γιορτάζουν τα Ονόματα που ξεκινούν απο Φ. Δείτε τον ακόλουθο πίνακα για να μάθετε πότε γιορτάζει το όνομα.

Ονομαστικές γιορτές και ημερομηνία για το κάθε όνομα που αρχίζει απο Φ.

Φαβιανός 20 Ιανουαρίου Αγίου Φαβιανού
Φαεινή, Φαεινός 18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
Φαίδρα, Φαιδρίνα, Φαιδρούλα 29 Νοεμβρίου Αγίου Φαίδρου μάρτυρος
Φαίδων, Φαίδωνας – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Φαίη 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων
Φαιστή, Φαιστίνα, Φαίστος 21 Απριλίου Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου
Φανή 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φάνης 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φάνια, Φανούλα 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
Φανούρης, Φανουρία, Φανούριος 27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φέβρα, Φεβρούλα, Φέβρω, Φεβρωνία, Φεβρωνίτσα 25 Ιουνίου Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων
Φειδίας – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Φένια 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
Φεύρα, Φευρούλα, Φεύρω, Φευρωνία, Φευρωνίτσα 25 Ιουνίου Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων
Φηλικίτη, Φήλιξ 17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φιλαρέτη, Φιλαρέτης, Φιλάρετος 1 Δεκεμβρίου Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος
Φιλεταίρα, Φιλεταίρη, Φιλεταίρης, Φιλεταιρία, Φιλεταίριος, Φιλέταιρος 30 Δεκεμβρίου Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος
Φίλη 29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φίληκας, Φιλήκη 17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φιλημόνα, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλήμων 22 Νοεμβρίου Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου
Φίληξ, Φίληξα 17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φίλης 10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φιλήτα, Φιλήτη, Φιλητός 27 Μαρτίου Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα
Φιλικήτα, Φιλικητάτη, Φιλικήτη 1 Φεβρουαρίου Φιλικητάτης Μάρτυρος
Φίλιξ 17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φιλίππα 19 Απριλίου Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος
Φιλιππάκης, Φίλιππας, Φιλιππής 14 Νοεμβρίου Φιλίππου του Αποστόλου
Φιλιππία 19 Απριλίου Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος
Φίλιππος 14 Νοεμβρίου Φιλίππου του Αποστόλου
Φιλίτσα 28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Φιλιώ 19 Απριλίου Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος
28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Φιλοθέα, Φιλοθέη, Φιλόθεος, Φιλοθεούλα 19 Φεβρουαρίου Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας
Φιλοκτήμονας, Φιλοκτήμων 9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φιλομίνα 29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φιλοποίμην 10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φίλος 29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φιλοσοφή, Φιλοσοφία, Φιλόσοφος 1 Μαΐου Αγίου Φιλοσόφου
Φιλουμένη, Φιλούμενος 29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φίλων, Φίλωνας 24 Ιανουαρίου Οσίου Φίλωνος
Φιφή 17 Σεπτεμβρίου Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής
Φλημόνα 22 Νοεμβρίου Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου
Φλορέντσος 13 Οκτωβρίου Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
Φλώρα 18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
18 Δεκεμβρίου Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού
Φλωρένα, Φλωρένσα, Φλωρέντα, Φλωρέντζα, Φλωρέντης, Φλωρεντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντος 13 Οκτωβρίου Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
Φλωρή, Φλώρης 18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
18 Δεκεμβρίου Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού
Φλώρινα 13 Οκτωβρίου Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
Φλωρίτσα, Φλώρος 18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
18 Δεκεμβρίου Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού
Φοίβη, Φοίβος 3 Σεπτεμβρίου Οσίας Φοίβης μάρτυρος
Φόνης, Φόντας 26 Ιανουαρίου Οσίου Ξενοφώντος
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φόρης 9 Μαΐου Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος
Φούλα 11 Ιουλίου Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος
16 Σεπτεμβρίου Αγίας Ευφημίας
Φραγκίσκος – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Φράσας, Φράσης, Φράσιος 14 Μαρτίου Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων
Φρατζέσκα – Κινητή Εορτή – Των Αγίων Πάντων
Φρέγια 1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Φρειδερίκη, Φρειδερίκος 31 Ιουλίου
Φροσού, Φροσούλα, Φροσύνη 25 Σεπτεμβρίου Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου
Φρόσυνος 11 Σεπτεμβρίου Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου
Φρόσω 25 Σεπτεμβρίου Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου
Φύλακας 30 Αυγούστου Οσίου Φύλακος
Φυλακτή, Φυλακτός, Φυλαχτή, Φυλαχτός, Φυλαχτούλα 8 Μαρτίου Οσίου Θεοφυλάκτου
Φύλλη, Φύλλης, Φύλλια, Φύλλιος, Φυλλίτσα, Φυλλιώ 8 Αυγούστου Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς
Φωκάς, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα, Φώκιος 22 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης
Φωκίων, Φώκος 10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φώντας 26 Ιανουαρίου Οσίου Ξενοφώντος
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φωτεινή 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων
Φωτεινός, Φώτης, Φώτιος, Φώτις 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
Φωτούλα, Φώτω, Φώφη, Φωφώ 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων